Vzdělávání

O PŘÍRODĚ V PŘÍRODĚ

Spolek BIODIVERZITA

Porozumění přírodě a jejím zákonitostem patří k nejdůležitějším schopnostem člověka pro budoucnost; bez něj totiž nelze přírodu chránit.

Výzkumem a ochranou přírody se zabýváme již mnoho let. Spolek jsme založili proto, aby svojí podstatou pomáhal k ochraně přírody a předával znalosti o ní dětem i dospělým.

Naše činnost

Podporujeme ochranu přírody ekologickým vzděláváním (EVVO) pro školy, také pro zájmové skupiny a širokou veřejnost. Provádíme profesionální biologické průzkumy přírody, které slouží jako základ k ochranným opatřením, zachování a zvýšení biodiverzity.

EVVO pro školy

Realizujeme vzdělávací programy pro mateřské, základní a střední školy.

Průzkumy přírody

Provádíme profesionální průzkumy přírody (fauna, flóra) včetně návrhu vhodného managementu krajiny.

Akce pro veřejnost

Organizujeme a účastníme se akcí pro veřejnost se zajímavostmi z říše rostlin, živočichů a ekologie.

Veškeré programy přizpůsobujeme na míru Vašim potřebám, a to zdarma!

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Váš Naši činnost podpořil Magistrát hlavního města Prahy, úřad městské části Praha 6 a také Úřad městské části Praha 13. Díky jejich podpoře realizujeme tři projekty a další činnost.

EVVO pro školy a průzkum přírody v oblasti Praha Stodůlky

Biologický průzkum hmyzu v oblasti Lysolaje - Šárka, Praha

Nové vzdělávací programy pro EVVO na téma "Mokřady"

LÍBÍ SE VÁM NAŠE PRÁCE?