Nové vzdělávací programy na téma fauny a flóry mokřadů a vod

Jednoletý projekt s názvem "Vzdělávací programy na téma fauny a flóry mokřadů a vod", realizuje spolek Biodiverzita díky finanční podpoře úřadu městské části Praha 6.

Málokteré hlavní město se může pochlubit tak širokou škálou zajímavých biotopů jako Praha. Nalezneme zde hned několik biotopů, které jsou v mnoha ohledech mimořádné. Vynikají především výskytem zajímavých druhů fauny a flóry. Zmíněná chráněná území spojuje výskyt vodního toku a vlhčích ploch, což skýtá možnost potkat zajímavé druhy rostlin a obojživelníků. V dnešní uspěchané době děti bohužel stále častěji poznávají rostliny a živočichy jen ve školních lavicích.

Spolek Biodiverzita proto připravuje dva vzdělávací programy v souladu s aktuální Krajskou koncepcí EVVO hl. m. Prahy a rozhodl se vzdělávat děti zábavnou formou nejen v lavicích, ale hlavně přímo v přírodě. Připravovaný program obohatí výuku školských zařízení i zájmových skupin.

Děti se nejprve seznámí s vybranými druhy a poznají úskalí, se kterými se potýkají vlivem lidské činnosti. V dynamické ekologické hře pak pod vedením lektora aktivně využijí získané vědomosti a uplatní je k ochraně organismů a životního prostředí. Realizace programů přímo v přírodě s sebou nese další výhodu přímé praktické ukázky biotopu. Každé školské zařízení pak obdrží didaktické pracovní listy, které pedagog může posléze zařadit do výuky jako zpestření či opakování. 

Oba uvedené programy mají 3 stupně obtížnosti podle věku a schopností dětí. Programy jsou upraveny k realizaci přímo v přírodě, avšak při nepřízni počasí se mohou bez problémů realizovat i ve školních prostorách.

"Žabí rok" aneb jak se žije našim obojživelníkům - děti se zábavnou formou seznámí s našimi obojživelníky a dalšími živočichy z vodního prostředí. Poznají také jakým nástrahám musí čelit v přírodním prostředí a jak je ovlivňuje lidská činnost.

Rostliny mokřadů umí kouzlit! - Pořádné dobrodružství bude výlet do světa vodních rostlin. V tomto programu se děti dozví jaká přizpůsobení musí mít rostlina žijící ve vodním prostředí a jaké životní strategie využívá a proč vlastně.

Účelem projektu je obohatit výuku v MŠ a ZŠ s cílem posílit vztah dětí k přírodě. 

Cílovou skupinou jsou děti ze školských zařízení, především MŠ a 1.-3. ročníků prvního stupně ZŠ. Program dále slouží pro zájmové skupiny například přírodovědné kroužky, dětské tábory. Jsme schopni program upravit na míru pro děti s hendikepem (tyto úpravy jsou zcela zdarma, neváhejte nás oslovit!)