Průzkum přírody PP Petřín a  VKP Kotlářka

Sběr vzorků byl rozdělen do dvou etap z nichž první již přenesla zajímavé výsledky.

V celém území PP Petřín bylo zaznamenáno 275 druhů žahadlových blanokřídlých. To je poměrně vysoký počet druhů a lze očekávat, že s průzkumem v jarních měsících ještě naroste. Již teď je počet zaznamenaných druhů vyšší, než například celosezónní průzkum PP Dolní Šárka a to v obou lokalitách byl použit obdobný počet pastí. Jedním z hlavních důvodů, proč je v PP Petřín velká rozmanitost druhů je pravděpodobně spojena s velkou rozmanitostí biotopů, od jižních po severní svahy s lučními biotopy, sady různých druhů ovocných dřevin i výslunné řídké lesy i poměrně tmavé lesy na severním svahu.

Z význačných druhů lze zmínit kutilku Passaloecus vandeli, druh světlých a teplých lesů, který je novým druhem pro území Čech. Druh se pravděpodobně šíří, ale nestává se hojným. Je indikační pro zachovalé výslunné a řídké dubové lesy. Tento druh je zařazen v Červeném seznamu druhů ČR. 

Mezi nejvýznamnější zaznamenané druhy pak dále patří hbitěnka Parascleroderma fuscipennis, která je řazena mezi vyhynulé druhy. V ČR byla historicky zaznamenána pouze jednou, a to v PP Trojská v 60. letech minulého století. Nově byl tento druh zaznamenán také v PP Housle v roce 2019. Vzhledem k novým nálezům by druh měl být přehodnocen jako zranitelný. Jedná se o velmi významné nálezy. O tomto druhu máme ale velmi málo informací, pravděpodobně je to teplomilný živočich.

Další etapu projektu zahájíme v dubnu 2021.


Průzkumy přírody jsou základem pro další kroky v péči  o zajímavé území. Ani v případě pražského Petřína a Kotlářky tomu není jinak.

Projekt je zaměřený na průzkum výskytu blanokřídlého hmyzu na zmíněných místech, protože právě tento hmyz je velmi dobrou indikační skupinou pro hodnocení kvality a stavu prostředí.

Projekt je financován 

Magistrátem hlavního města Prahy.

zástupce rodu Astata
zástupce rodu Astata
Andrena curvungula
Andrena curvungula

Za snímky děkujeme paní Kříženecké www.blanokridlivpraze.cz