Pro školy

Nabízíme vzdělávací programy v rámci Ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro mateřské, základní a střední školy. Programy jsou adaptované na více obtížností dle věku, schopností, či speciálních potřeb dětí.

Spolek Biodiverzita hledá inovativní cesty k ekologickému vzdělávání. Samostatně vytváří nové ekologické hry, které dětem nabízí širší pohled na přírodní souvislosti, přírodu jako celek a člověka jako její neodmyslitelnou součást. Učíme děti přemýšlet o environmentálních problémech a hravou formou na ně společně hledáme řešení. Střídáme teoretickou a aktivní část, zapojujeme děti do děje a tím udržujeme jejich pozornost, podněcujeme myšlení. Pomáháme dětem pochopit ekologické děje a zákonitosti, upozorňujeme na environmentální problémy. Ekologické hry vytváříme tak, aby navozovaly situace, při kterých se děti učí hledat reálná řešení a jednat ve prospěch životního prostředí. Příprava takového vzdělávacího programu je poměrně časově náročná, má však poté velmi pozitivní dopad. Snažíme se maximálně používat recyklované / recyklovatelné materiály.

Není včela jako včela

Věděli jste že "včela" není jen včela medonosná, že včel je ve skutečnosti 600 druhů?

Odhalte s námi tajemství života včel samotářek, jak vypadají a kde všude je potkáváme. Povíme si i něco o prevenci bodnutí hmyzem a první pomoci. Při pohybové ekohře si vyzkoušíme svoje znalosti a vyřešíme nejeden problém, kterým blanokřídlý hmyz v moderní době čelí. Obdržíte také doprovodný výukový materiál.

Vhodné pro MŠ, 1. a 2. st ZŠ, také pro děti se speciálními potřebami.

Délka programu 45-50 minut.   Cena 30,-/osoba

"Žabí rok" aneb jak se žije našim obojživelníkům

Žáby a jejich způsob života zná snad každý, víte ale jak žáby přezimují a na jaké nástrahy musí překonat?

Děti se seznámí s vodním prostředím, které v české republice ubývá, tedy s tůněmi a mokřady. Programem děti provede malý plyšový pulec, který během svého vývoje v dospělou žábu potká celou řadu kamarádů z vodního prostředí (jiní obojživelníci, korýši, hmyz, ryby, ptáci), a dozví se mimo jiné, jak obojživelníci přezimují.

Také si ukážeme, jakým přírodním i civilizačním nástrahám tito živočichové čelí. Programem provádí zkušený lektor, který správně položenými otázkami podněcuje dětskou pozornost a myšlení, upozorní na důležité věci. Součástí programu je dynamická ekohra, ve které děti aktivně využijí znalosti, které získaly v první části programu.

Vhodné pro MŠ, ZŠ.                            Délka programu 45-50 min.

Program je hrazen z grantu m.č. Praha 6 a je tedy ZDARMA. Kapacita v rámci dotovaného programu je 10 tříd. Zájemce prosíme o včasnou rezervaci zde.

Přírodní obnova louky na Stodůlkách

Zarostlá louka na pražských Stodůlkách změní v krásnou a květnatou! Nevěříte? Přijďte se podívat a staňte se sami součástí tohoto velkého projektu. 

Pod vedením lektora se naučíte jak probíhá biologický průzkum, jaké přírodní postupy k úpravě vegetace jsou vhodné a proč. A sami si prakticky si vyzkoušíte péči o vegetaci.Dozvíte se jaké zásahy do přírody v minulosti udělal člověk špatně a jak to teď můžeme společně napravit. Vybranou plochu, kterou během vaší návštěvy upravíme, znovu navštívíte na jaře a uvidíte, jak vaše vlastní práce pomohla k přírodní obnově ekosystému. Navíc je pro Vás připravena tematická ekoha,

Vhodné pro MŠ, ZŠ, po dohodě i SŠ. Program je připraven v několika úrovních obtížnosti aby přesně vyhovoval vašim potřebám.

Délka programu je 50 - 180 min. podle věku dětí a obtížnosti. 

Program je hrazen z grantu MHMP a je tedy ZDARMA

Zájemce prosíme o včasnou rezervaci. V dotovaném programu zbývá místo pro sedm skupin / tříd.


Připravujeme vzdělávací programy na míru podle Vašich potřeb a to v souladu se směrnicemi pro EVVO. Neváhejte nás kontaktovat.