Projekty

Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy, úřadu městské části Praha 6, úřadu městské části Praha 13 a darů od sponzorů můžeme realizovat tyto projekty: 

Přírodní obnova louky a EVVO pro školy.

Biologický průzkum hmyzu v oblasti Lysolaje-Šárka

Nové vzdělávací programy pro EVVO na téma "Mokřady"